Corporate social responsibility

โครงการ แจกเกิบ

  บริษัท ศรีสำอางค์ ซัพพลายเออร์ จำกัด ได้ร่วมกับ อ.เป้า Green Road ในการทำโครงการ ขยะแลกบุญ (แจกเกิบ)
โดยเป็นการแจกรองเท้าแตะฟรี สำหรับ เด็กนักเรียนที่ด้วยโอกาส ,โรงเรียนที่ขาดแคลน อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

image
image

ศรีสำอางค์ จิตอาสา พัฒนาวัด

บริจาคสิ่งของ  ให้สถานสงเคราะห์หญิงชรา ไร้ที่พึ่ง
ณ บ้านสุทธาวาส  จ.นครนายก
 
image
image
image
image

มอบเครื่องจักรให้อาจารย์อาร์ม Tlejourn:ทะเลจร ได้แก่

No album
Powered by MakeWebEasy.com